Skip to main content

Gratis levering ved køb over 500kr

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få 15% rabat på din næste ordre

Gratis gave ved køb over 750kr

Generelle salgsbetingelser

INDHOLD

Punkt 1 – Sælgers identitet

Punkt 2 – Omfang og vilkår

Punkt 3 – Tilbud og bestilling

Punkt 4 – Pris

Punkt 5 – Betaling

Punkt 6 – Fragt og levering

Punkt 7 – Overensstemmelse

Punkt 8 – Ansvar

Punkt 9 – Fortrydelsesret

Punkt 10 – Force majeure

Punkt 11 – Beskyttelse af privatliv

Punkt 12 – Intellektuel ejendomsret

Punkt 13 – Behandling af klager og tvister

Punkt 14 – Ændringer af generelle salgsbetingelserPUNKT 1 – SÆLGERS IDENTITET

The Cookware Company Europe BV

Antoon Catriestraat 12

9031 Drongen

Belgien

Kundeservice: Kontaktformular

Selskabsnummer: BE 0635.907.452

Website: www.greenpan.com

PUNKT 2 – OMFANG OG VILKÅR

  1. Disse generelle salgsbetingelser gælder for ethvert tilbud på de udbudte produkter, der er til salg på webstedet til slutforbrugeren, dvs. en fysisk person, der udelukkende erhverver eller bruger varerne eller tjenesterne til ikke-professionelle formål.
  2. Du skal være over 18 år for at afgive en ordre. Hvis du er under 18, skal dine forældre eller værge afgive ordren for dig. Vi har ret til at afvise enhver ordre, som vi opdager, er afgivet af en mindreårig.
  3. Hvis særlige vilkår og betingelser også gælder ud over disse generelle salgsbetingelser, gælder ovenstående bestemmelser også for disse særlige vilkår og betingelser. I tilfælde af konflikt mellem disse generelle salgsbetingelser og de særlige vilkår og betingelser, har de særlige vilkår forrang.
  4. Enhver ordre, som foretages online, forudsætter forudgående viden og udtrykkelig accept af disse generelle salgsbetingelser.

PUNKT 3 – TILBUD OG BESTILLING

1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighed eller er underlagt visse betingelser, nævnes dette udtrykkeligt i vores tilbud.

2. Produkttilgængelighed: De produkter, der sælges, er dem, der vises på webstedet på den nøjagtige dag og på det nøjagtige tidspunkt for købers besøg på webstedet. Vi bestræber os på at opfylde dine ordrer. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skade, der skyldes produktets utilgængelighed. Hvis et produkt, der er genstand for en bekræftet ordre, ikke er tilgængeligt, underrettes du om hel eller delvis annullering af din ordre via e-mail. Hvis du får besked om utilgængeligheden, og beløbet allerede er blevet debiteret fra din bankkonto, refunderes dette hurtigst muligt efter annulleringsdatoen for din ordre.

3. Vi giver altid en beskrivelse af vores produkter og ordreproceduren i god tro. Vi er ikke ansvarlige for fejl, der kan forekomme i beskrivelserne af produkterne eller ordreproceduren. Vi skal, hvor det er muligt, så hurtigt som muligt rette eventuelle fejl, der vi bliver gjort opmærksomme på via skrift. Hvis det leverede produkt ikke lever op til dine forventninger, kan du returnere det ved at følge procedurerne beskrevet i PUNKT 9.

4. For at købe et produkt skal du lægge det valgte produkt i din indkøbskurv. Du kan gennemføre din ordre som anvist via indkøbskurven. Dit køb er fuldført, når du har modtaget en ordrebekræftelse.

 

 

PUNKT 4 – PRIS

1. Vi forbeholder os retten til at ændre vores priser til enhver tid. Under alle omstændigheder faktureres produkterne baseret på den pris, der var gældende på tidspunktet for din bestilling.

2. Priserne på vores websted er angivet i pund og inkluderer, medmindre andet er angivet, moms, administrationsomkostninger og alle andre tjenester. De inkluderer ikke transport og forsendelse, der er angivet separat under afslutningen af dit køb. Disse er også specificeret i PUNKT 6.2.

 

PUNKT 5 – BETALING

1. Betaling kan kun ske via webstedet ved hjælp af de betalingsmetoder, der er vist som tilgængelige. Disse vises under afslutningen af dit køb.

2. Hvis du betaler med et kredit- eller betalingskort, er din ordre kun fuldført – og kontrakten mellem os endelig – når vi har modtaget bekræftelse fra kortudstederen. Vi kan ikke holdes ansvarlige for leveringsforsinkelser og/eller for manglende levering af din ordre som følge af afvisning fra din kortudsteder om at foretage betaling. Ordrer, der ikke ledsages af en gyldig betaling i kortindehaverens navn, accepteres eller behandles ikke.

3. For at garantere sikkerheden ved din onlinebetaling og dine personlige data tager Cookware Company passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer elektronisk overførsel af data og giver et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren betaler elektronisk, skal Cookware Company overholde passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

 

PUNKT 6 – FRAGT OG LEVERING

1. Alle produkter leveres til den adresse, du angav, da du foretog din bestilling online, i henhold til procedurerne deri. Der kan kun angives én leveringsadresse pr. ordre (som kan indeholde ét eller flere produkter). Du er bundet af de oplysninger, du angav under din ordrebestilling. Vi kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne ved levering af forkerte oplysninger. De bestilte produkter kan kun leveres til adresser i Storbritannien.

2. Leveringspriserne er som følger:

- 5 £ for levering i det britiske fastland

- 12 £ for levering i det skotske højland

- 12 £ for levering i Nordirland

3. Vores leveringsbetingelser er maksimalt [15] hverdage. Hvis et produkt ikke kan leveres inden for denne leveringsfrist, modtager du hurtigst muligt en refusion for det beløb, vi har modtaget, inklusive leveringsomkostningerne for det pågældende produkt.

4. Risici i forbindelse med tab, tyveri eller beskadigelse af produkterne bæres af dig fra det øjeblik, produkterne leveres.

5. Den dag, pakken forlader lageret, modtager du et track & trace-nummer via e-mail, som giver dig mulighed for at spore din pakke online. Ordrebekræftelsen giver detaljer om leveringsomkostninger og moms. Levering ledsages af en følgeseddel, der viser de bestilte produkter.

6. Din ordre vil blive præsenteret for dig eller enhver anden person, der er til stede på den leveringsadresse, du angiver. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art, der kan være resultatet af, at nogen anden modtager din ordre på leveringsadressen. Hvis ingen kan modtage din ordre på leveringsdatoen, efterlader transportøren en besked til dig. Dette dokument vil angive postadressen, hvor du kan hente dine produkter og/eller et telefonnummer, så du kan aftale en leveringsdato med transportøren. Dine produkter vil være tilgængelige for afhentning i 14 dage efter leveringsdatoen. Efter denne dato vil du ikke længere være i stand til at hente produkterne, og vi forbeholder os retten til at destruere eller videresælge dem. I dette tilfælde udstedes under ingen omstændigheder refusion.

7. Med undtagelse af refusion under PUNKT 6.2 er vi ikke ansvarlige for tab eller skader, der er resultatet af forsinket levering eller manglende levering af den af os udpegede transportør.

 

 

PUNKT 7 – OVERENSSTEMMELSE

1. Du skal kontrollere, om kvaliteten og kvantiteten af de leverede produkter matcher din ordre. En klage for synlige mangler og defekter og/eller leverancer, der ikke overholder kravene, skal indsendes pr. e-mail til vores kundeserviceafdeling senest fem (5) dage efter levering. Hvis en sådan meddelelse ikke er modtaget inden for fem (5) dage efter levering, mister du retten til at indgive en klage på grund af synlige mangler og defekter. Vores kundeserviceafdeling fortæller dig, hvilke skridt du skal tage for at returnere varerne. Under alle omstændigheder kan varer kun returneres med forudgående skriftlige bekræftelse. Dette PUNKT 7.1 påvirker ikke PUNKT 7.2.

2. Du drager også fordel af den lovpligtige garanti i henhold til artikel 1649a-g i den belgiske civillov. Enhver klage vedrørende manglende overensstemmelse skal indsendes via e-mail til vores kundeserviceafdeling inden for to (2) måneder efter konstateringen af manglen. Hvis en sådan meddelelse ikke er modtaget inden for to (2) måneder, mister du retten til at indgive en klage på grund af manglende overholdelse eller overensstemmelse. Vores kundeserviceafdeling fortæller dig, hvilke skridt du skal tage for at returnere varerne. Under alle omstændigheder kan varer kun returneres med forbehold af vores forudgående skriftlige bekræftelse.

3. Hvis et leveret produkt viser mangler og/eller defekter og på betingelse af, at proceduren blev fulgt i henhold til denne PUNKT 7, erstatter vi produktet. Hvis erstatning ikke er mulig, eller ikke længere er mulig, refunderer vi alle modtagne beløb inklusive leveringsomkostninger for de pågældende produkter.

 

 

PUNKT 8 – ANSVAR

1. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader eller andre problemer som følge af forkert brug af produkterne. I den henseende skal du overholde de oplysninger, som producenten har givet på eller i produktemballagen.

2. Vi kan ikke holdes ansvarlige for fordele og ulemper, som er forbundet med brugen af internettet, især en afbrydelse i tjenesten, en ekstern indtrængen eller tilstedeværelsen af computervirus.

3. Vi er kun ansvarlige, hvis tabet eller skaden skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed fra vores side. Vi hæfter kun for direkte tab eller skade. Vi hæfter aldrig for indirekte tab eller skade.

4. Hvis vi er ansvarlige for tab eller skade, er vores ansvar altid begrænset til de modtagne beløb inklusive leveringsomkostninger i forbindelse med dine ordrer, som vi holdes ansvarlige for.

 

 

PUNKT 9 – FORTRYDELSESRET

1. Du har 14 dage til at fortryde din ordre uden at give en grund til din beslutning. Fortrydelsesfristen på 14 dage starter den dag, hvor du eller en anden tredjepart end transportøren tager fysisk besiddelse af produktet i overensstemmelse med PUNKT 6.6. Du skal meddele os din beslutning om at annullere din ordre, inden den i PUNKT 9.1 nævnte fortrydelsesfrist er udløbet. For at gøre dette kan du bruge formularen til ordreannullering, der er vedhæftet disse generelle salgsbetingelser, som skal sendes til den e-mailadresse eller postadresse, der er angivet på formularen.

3. Vi refunderer de beløb, vi har modtaget. Refunderingen foretages ved hjælp af den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt accepterer en anden betalingsmetode. Refunderingen gennemføres så hurtigt som muligt efter modtagelse af produkterne, eller når du har fremlagt bevis for forsendelse af varerne, med den første dato accepteret.

4. Når du har informeret os om din beslutning om at annullere, kan du returnere produkterne sammen med følgesedlen til den adresse, der er angivet på modelformularen inden 14 arbejdsdage efter meddelelsen om din beslutning om at annullere ordren. Efter denne tidsfrist på 14 dage kan vi ikke længere acceptere returnering.

5. Produkterne skal anvendes med forsigtighed under fortrydelsesperioden og kun i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Produkterne skal returneres på din bekostning og i originalemballagen komplet med alt tilbehør inklusive brugsanvisningen og følgesedlen.

6. Produkter, der returneres, for hvilke produceren vedrørende fortrydelsesretten ikke blev fulgt, accepteres ikke og refunderes ikke. Hvis der er tegn på gentagen forkert returnering, forbeholder vi os retten til at afvise enhver yderligere ordre.

 

 

PUNKT 10 – FORCE MAJEURE

1. I tilfælde af force majeure er vi fritaget for vores forpligtelser. I et sådant tilfælde har vi muligheden for at suspendere vores forpligtelser under situationen med force majeure.

2. Omstændigheder, der under al rimelighed er uden for vores kontrol, betragtes som en force majeure-situation, inklusive men ikke begrænset til enhver begivenhed såsom: naturkatastrofe, krig, oprør, optøjer, økonomiske sanktioner, brand, oversvømmelse, ekstreme vejrforhold, eksplosion, epidemi, terrorisme, arbejdskonflikt, strejke, arbejdsgiverstrejke eller enhver anden form for kollektiv handling eller konflikt samt enhver omstændighed, der kan hindre den normale produktion, forsendelse eller transport af produkter og andre lignende situationer, der kan påvirke os, vores underleverandører, vores leverandører eller vores transportører.

 

PUNKT 11 – BESKYTTELSE AF PRIVATLIV

1. Vores politik med hensyn til behandling af personoplysninger kan findes på vores websted (via siden "Privatliv").

 

 

PUNKT 12 – INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

1. Vi giver dig retten til kun at anvende vores websted til strengt personlig brug i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i disse generelle salgsbetingelser. Du må ikke bruge vores websted til noget andet formål, herunder men ikke begrænset til, personlig eller anden kommerciel brug eller spekulative eller bedrageriske formål.

2. Vores websted samt dens tekst, billeder, illustrationer, piktogrammer, lyde, videoer, software, databaser, strukturer, layout og andre detaljer og elementer på vores websted er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller andre rettigheder eller ejendomsrettigheder. Adgang til og brug af vores websted giver dig ingen rettigheder eller krav på nogen del af vores websted og kan under ingen omstændigheder betragtes som et afkald eller indrømmelse af en brugsret til disse intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder.

3. Det er ikke tilladt på nogen måde at reproducere, kopiere, ændre, overføre, offentliggøre eller ændre i helt eller delvist en eller alle af dette websted eller køre den på en støtte, uden vores forudgående skriftlige samtykke.

4. Navnet på The Cookware Company og mærkerne GreenPanTM og ThermolonTM er registrerede varemærker. Anvendelse af disse varemærker (undtagen til strengt personlig brug) uden vores forudgående skriftlige samtykke er officielt forbudt.

 

 

PUNKT 13 – BEHANDLING AF KLAGER OG TVISTER

1 Hvis du vil indgive en klage over vores produkter eller tjenester, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktformularen. Vi bestræber os på at behandle din klage inden for [fem (5)] arbejdsdage.

2. Enhver kontrakt indgået med vores kunder, uanset hvor de er bosiddende, er udelukkende underlagt belgisk lov, og kun de belgiske domstole er kompetente til at tage hensyn til eventuelle tvister. Hvis en anden lov gælder i henhold til international lovgivning, henvises der i første omgang der til fortolkningen af disse generelle salgsbetingelser i forhold til belgisk lovgivning, der regulerer markedspraksis og forbrugerbeskyttelse.

 

 

PUNKT 14 – ÆNDRINGER AF DE GENERELLE SALGSBETINGELSER

1. Vi forbeholder os retten til at ændre disse generelle salgsbetingelser på webstedet til enhver tid og uden varsel. Den gældende version af disse generelle salgsbetingelser offentliggøres på webstedet fra den dato, hvor ændringen træder i kraft. De generelle salgsbetingelser, der er gældende på tidspunktet for din ordre, er gældende for din ordre.


global.nocontent